Gefinancierde rechtsbijstand
Indien uw (gezins)inkomen en uw vermogen beneden bepaalde grenzen liggen, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Uitgangspunt hierbij is uw belastbaar inkomen van 2 jaar geleden, op dit moment dus het jaar 2015. Voor alleenstaanden mag dit inkomen niet hoger zijn dan € 26.400,- en voor gezinnen: € 37.300,-. Het vermogen mag niet hoger zijn dan € 21.330,- per persoon.

Voldoet u hieraan dan betaalt u slechts een eigen bijdrage aan de advocaat. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en kan variëren van € 77,- tot € 142,- bij een lichte advieszaak (tot maximaal 3 uur rechtshulp) of € 196,- tot € 849,- in de overige gevallen. Deze eigen bijdrage is eenmalig, per zaak. Indien er een procedure gevoerd moet worden kunnen daar nog griffiekosten, deurwaarderskosten en kosten voor rolwaarnemingen en uittreksels bijkomen.

Indien uw inkomen te hoog is zal de advocaat een uurtarief met u afspreken. 

Om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand moet u een geldig legitimatiebewijs en een jaaropgave of belastingaanslag van 2 jaar geleden (op dit moment dus van het jaar 2015) bij het eerste gesprek meenemen naar uw advocaat.

Voordat onze advocaten uw zaak in behandeling nemen, zal eerst worden gekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Zo blijven de kosten voor u zoveel mogelijk beperkt.

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoe hoog de eigen bijdrage is, wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad controleert uw gegevens bij de Gemeentelijke Basisadministratie en de Belastingdienst.

Indien uw huidige inkomen veel lager is dan uw inkomen van 2 jaar geleden, dan kan, onder omstandigheden, uitgegaan worden van uw huidige inkomen. U kunt dan bij de Raad voor Rechtsbijstand vragen om peiljaarverlegging. 

De Raad voor Rechtsbijstand zal dan uw huidige inkomen schatten en de (voorlopige) eigen bijdrage daarop baseren.
©2017 Delfshaven Advocaten