Onze advocaten
 
Mr. J.W.M. Lenting (Annie)

e-mail: lenting@delfshavenadvocaten.nl

Gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en het Sociale Zekerheidsrecht. Zij staat u bij in zaken betreffende:

 • verweer ontslagvergunning/
  ontbinding arbeidsovereenkomst
 • loonvorderingen
 • problemen met uw uitkering
 • indicatiestelling CIZ
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Mr. H. Martens (Dinie)

e-mail: martens@delfshavenadvocaten.nl

Dinie Martens is sinds 1992 werkzaam in de advocatuur.
Zij is gespecialiseerd in vreemdelingenrecht, asielrecht en sociale zekerheid.
Zij helpt u als u problemen heeft met:

 • de IND
 • indicatiestellingen CIZ
 • de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • uw uitkering, zoals de bijstandsuitkering, WAO/WIA, Ziektewet

Mr. L.M. Deiman (Lia)

e-mail: deiman@delfshavenadvocaten.nl

Gespecialiseerd in het Arbeidsrecht, het Sociale Zekerheidsrecht, Jeugdrecht en (Jeugd)strafrecht. Zij helpt u bij problemen op het gebied van:

 • uitkeringen
 • ontslag en loonbetalingen
 • (jeugd)strafrecht
 • WSNP-zaken
 • ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen (Jeugdzorg / Raad van de Kinderbescherming)

Mr. E. de Geus (Esther)

e-mail: geus@delfshavenadvocaten.nl

Esther de Geus is sinds 2005 werkzaam in de advocatuur. Zij is gespecialiseerd in asielrecht, vreemdelingenrecht, psychiatrisch patiëntenrecht en jeugd(straf)recht. Zij staat u bij in zaken betreffende:

 • het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Nederland
 • opname in een psychiatrisch ziekenhuis
 • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • jeugdstrafrecht

Mr. Drs. H. Vrijhof (Harry)

e-mail: vrijhof@delfshavenadvocaten.nl

Na zijn studie geschiedenis aan de RU Leiden is Harry Vrijhof rechten gaan studeren aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij is in 1989 beëdigd als advocaat en is in het verleden werkzaam geweest bij Van der Eerden advocaten en Rietbergen & Partners. Hij is lid van de raad van toezicht van de stichting Minters, dienstverleners in welzijn. Hij staat u bij in deze rechtsgebiden:

 • asielrecht
 • jeugd- en familierecht
 • arbeidsrecht
 • Psychiatrisch patiënten recht (BOPZ)

©2017 Delfshaven Advocaten